Surat-surat Santa Clara

Dilihat: 2.724 kali

[ Index Buku  St. Clara dan Warisan Rohaninya ] [ Index Ordo St. Clara ]

BAGIAN VI
Surat-Surat Santa Clara
kepada Agnes dari Praha dan Ermentrudis

[ Surat St. Clara yang Pertama Kepada Agnes dari Praha ]
[ Surat St. Clara yang Kedua Kepada Agnes dari Praha ]
[ Surat St. Clara yang Ketiga Kepada Agnes dari Praha ]
[ Surat St. Clara yang Keempat Kepada Agnes dari Praha ]
[ Surat St. Clara Kepada Ermentrudis ]

SURAT SANTA KLARA YANG KEEMPAT KEPADA AGNES DARI PRAHA

(1) Kepada separuh dari hatinya dan tempat simpanan istimewa bagi kasihnya yang hangat-hangat, pengantin Anak Domba, Raja kekal, yaitu kepada ratu termulia, tuan puteri Agnes, ibu tercinta dan puterinya yang diutamakan dari yang lain-lain, (2) disampaikan selamat dan karunia menyanyikan nyanyian baru di hadapan tahta Allah dan Anak Domba bersama-sama dengan perawan-perawan tersuci lain, serta karunia mengikuti Anak Domba ke mana pun Ia pergi, (3) oleh Klara, hamba Kristus yang tidak layak dan hamba-sahaya tak berguna pada para hamba-sahaya-Nya yang tinggal di biara Santo Damianus di kota Asisi.  Why 14:3:4Luk 17:10
(4) Ah, ibu dan puteri, pengantin Raja segala masa, saya memang tidak menulis kepada anda sesering diinginkan dan sebenarnya juga sedikit bayak diharapkan hati anda dan hati saya juga. Jangan anda heran karenanya. (5) Jangan sekall-kali anda berkesan bahwa kehangatan kasih kepada anda kurang menyala dengan manisnya dalam kalbu ibu anda. (6) Adapun sebabnya ialah: tidak ada kesempatan menitipkan surat pada orang yang bepergian ke sini dan jalan nyatanya berbahaya. Mat 12:502Kor 11:2
(7) Kini, ya pengantin Kristus, sedang menulis kepada anda yang terkasih saya bersuka-cita dalam Roh dan beria-ria bersama dengan anda. (8) Sebab, setelah segala sesuatuyang sia-sia di dunia ini diambil, anda secara ajaib bertunangan dengan Anak Domba yang tak bercela dan yang menghapus dosa dunia, tidak ubahnya dari perawan tersuci yang lain itu, yaitu Agnes.  1Tes 1:62Kor 11:21Ptr 1:19

Yoh 1:29

(9) Sungguh berbahagialah orang,
yang mendapat anugerah menikmati perjamuan kawin itu,
sehingga dengan sebulat hati melekat pada

 Luk 14:15Why 19:9

(10) Dia yang kemolekan-Nya dengan tiada henti-hentinya
dikagumi seluruh rombongan bahagia di surga,

 1Ptr 1:12

(11) yang cinta-Nya mengobarkan cinta,
yang kalau dipandang meneyegarkan,
yang kebaikan hati-Nya mengenyangkan,

(12) yang kemanisan-Nya memuaskan,
yang kenangan-Nya bersinar dengan lembut,

(13) yang keharuman-Nya menghidupkan kembali orang mati
yang pemandangan-Nya yang mulia membahagiakan
semua penghuni Yerusalem surgawi.

Why 21:2.10

(14) Oleh karena Dia itulah semarak kemuliaan abadi,
pantulan cahaya kekal,
dan cermin tak bernoda,

 Ibr 1:3Keb 7:26
(15) maka, ya ratu dan pengantin Kristus, hendaklah tiap-tiap hari bercennin kepada-Nya, dan mengamati wajah anda di sana. (16) Dan hendaklah anda dengan demikian berdandan, lahir batin, dan selengkap-lengkapnya berpakaian dan berselubun/tr/trgkan kain beraneka warna (17) berhiaskan bunga-bungaan dan dandanan segala kebaikan, sebagaimana mestinya, yah puteri dan pengantin terkasih Raja Yang Mahatinggi.  1Kor 11:2Mzm 44:10Mzm 44:11-12
(18) Dalam cermin itu terpantul kerniskinan bahagia, kerendahan yang suci dan kasih yang tak terperikan, sebagaimana berkat kasih karunia Allah anda sendiri dapat mengamatinya terpapar pada seluruh cermin itu.
(19) Saya berkata: Perhatikanlah bagian pertama cermin yang terpasang itu, ialah kemiskinan. Dia yang terletak di palungan terbendung dengan lampin. (20) O kerendahan yang patut dikagumi! O kemiskinan yang mentakjubkan! (21) Raja segala malaikat, Tuhan langit dan bumi, dibaringkan di palungan.  Luk 2:12Mat 11:25
(22) Di bagian tengah cermin itu amatilah kerendahan, paling tidak kemiskinan bahagia, susah payah yang tidak terbilang banyaknya serta sengsara yang Ia tanggung untuk menebus umat manusia.
(23) Di bagian akhir cermin itu pandanglah kasih yang tak terperikan, yang oleh karenanya Ia rela menderita di kayu salib dan wafat dengan cara yang paling jijik.
(24) Terpasang pada salib, cermin itu sendiri mengajak semua yang lewat untuk memperhatikan apa yang di situ mesti dipanding. Ia berkata: (25) Hai sekalian orang yang berlalu di jalan, pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan-Ku. (26) Mari kita, demikian kata Alkitab, dengan sehati dan sesuara menjawab Dia yang berseru dan menjerit itu: Aku selalu teringat dan jiwaku melebur di dalam diriku.  Rat 1:12Rat 3:20
(27) Semoga oleh kehangatan kasih itu anda selalu semakin menyala, o permaisuri.
(28) Dan dengan juga memandang kesukaan-Nya, yang tak terkatakan, kekayaan dan kehormatan abadi, (29) hendaklah anda, sambil rindu karena kasih dan hasrat hati, berseru:

(30) Tariklah aku di belakang-Mu,
marilah kita cepat-cepat berlari
ke bau harum wangi-wangian
hai Mempelai surgawi.

(31) Aku mau berlari dan tidak berhenti
sampai Engkau membawa aku
masuk ke dalam rumah anggur,

 Kid 2:4

(32) sampai tangan kiri-Mu ada di bawah kepalaku
dan tangan kanan-Mu memeluk aku menjadi kebahagiaanku,
dan dengan kecupan mulut-Mu
yang paling membahagiakan
Engkau mencium aku.

 Kid 2:6

 Kid 1:1

(33) Sambil terpukau oleh pemandangan itu, hendaklah anda ingat akan ibu anda, yang miskin dan kecil ini (34) dengan tahu juga bahwa saya dengan cara tak terhapus menuliskan ingatan akan anda pada papan tulis hati saya, oleh karena saya mengasihi anda melebihi semua.  Ams 3:32Kor 3:3
(35) Apa lagi! lidah kedagingan terpaksa berdiam diri karena cinta kepada anda. Itu dikatakannya, m aka hendaklah lidah kerohanian berbicara.
(36) O puteri yang terberkati! Bahwa cinta yang saya taruh kepada anda sama sekali tidak sepenuh-penuhnya diungkapkan lidah kedagingan, (37) dikatakan oleh apa yang separuh-separuh saya tulis.
Saya mohon anda, sudilah menerimanya dengan baik hati, sambil paling tidak memperhatikan di dalamnya rasa kasih keibuan kepada anda dan para puteri anda, yang kehangatannya setiap hari saya rasakan.
Hendaklah anda hangat-hangat menganjurkan saya serta para puteri saya kepada para puteri anda. (38) Para puteri saya, tetapi terutama perawan yang paling bijaksana, yaitu Agnes adik kami, sebanyak-banyaknya demi Tuhan menganjurkan dirinya kepada anda dan para puteri anda.
(39) Selamat jalan, puteri terkasih, anda sendiri beserta para puteri anda, sampai di hadapan tahta kemuliaan Allah Yang Mahabesar, dan doakanlah kami.  Tit 2:131Tes 5:25
(40) Pengantar surat saya ini, yaitu saudara-saudara yang terkasih, saudara Amatus, yang dikasihi baik oleh Allah maupun oleh manusia, dan Bonagura, sehangat-hangatnya saya percayakan kepada kasih anda melalui surat ini juga.
Amin.

Pages: 1 2 3 4 5