Surat-surat Santa Clara

Dilihat: 2.923 kali

[ Index Buku  St. Clara dan Warisan Rohaninya ] [ Index Ordo St. Clara ]

BAGIAN VI
Surat-Surat Santa Clara
kepada Agnes dari Praha dan Ermentrudis

[ Surat St. Clara yang Pertama Kepada Agnes dari Praha ]
[ Surat St. Clara yang Kedua Kepada Agnes dari Praha ]
[ Surat St. Clara yang Ketiga Kepada Agnes dari Praha ]
[ Surat St. Clara yang Keempat Kepada Agnes dari Praha ]
[ Surat St. Clara Kepada Ermentrudis ]

 

SURAT SANTA KLARA YANG PERTAMA KEPADA AGNES DARI PRAHA

(1) Kepada perawan terhormat dan amat suci, tuan puteri Agnes, puteri raja Bohemia yang termulia dan mu’tahir.
(2) Klara, hamba sahaya Yesus Kristus yang tak pantas dan hamba tak berguna, pada para tuan puteri yang hidup terpingit di biara Santo Damianus dan yang menjadi hamba anda yang selalu takluk, dengan sembah khusus menganjurkan diri kepada anda dengan harapan anda memperoleh kemuliaan dari kebahagiaan kekal.  Luk 17:10Sir 50:5
(3) Saya telah mendangar berita yang amat bagus tentang cara hidup anda yang suci serta hal-ihwal anda. Berita itu tidak hanya sampai kepada saya, tetapi hampir di seluruh dunia berita terpuji itu tersiar. Karena itu saya bergembira sangat dalam Tuhan dan bersukacita. (4) Dan tidak hanya saya ini boleh beria-ria, tetapi juga semua orang yang mengabdi atau ingin mengabdi kepada Yesus Kristus.  1Tes 1:8Hab 3:18
(5) Dan selayaknya demikian. Sebab anda lebih dari siapa pun dapat menikmati kemuliaan, kehorrmatan dan martabat duniawi, dan malah keluhuran yang unggul, oleh karena anda secara syah dapat nikah dengan Sri Kaiser sendiri, hal mana juga bersesuaian dengan keunggulan anda dan beliau. (6) Tetapi anda telah menolak semuanya itu dan lebih suka dengan sebulat hati dan jiwa memilih kemiskinan dan kekurangan jasmani (7) guna memperoleh mempelai dari wangsa yang lebih mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu memelihara keperawanan anda utuh dan tak bercela.

(8) Anda murni dengan mengasihi Dia,
dengan menyentuh Dia anda semakin suci,
dan dengan menerima Dia, anda tetap perawan.
(9) Kebolehan-Nya terkuat dan keturunan-Nya terluhur,
paras-Nya terelok, kasih-Nya termanis
dan Ia lebih indah dari segala kemolekan.

(10) Anda telah terangkul oleh pelukan-Nya
dan dada anda oleh-Nya telah dihiasi
dengan ratna mutu-manikam,
pada kuping-kuping anda telah dipasang-Nya
mutiara-mutiara yang tak ternilai,

(11) dan anda telah ditahuri-Nya seluruhnya
dengan permata berkilau-kilauan dan berseri,
dan anda telah dimahkotai-Nya dengan emas
dan tertera padanya tanda kesucian.

Sir 45:14
(12) Maka saudari yang terkasih, tegasnya tuan puteri yang terhormat, sebab anda telah menjadi pengantin dan ibu serta saudari Tuhanku Yesus Kristus (13) dan sebagai tanda kehormatan, anda telah mendapat lencana keperawanan yang tak tersentuh dan kemiskinan yang tersuci. Hendaklah anda berteguh dalam pengabdian suci yang telah anda mulai terbawa oleh hasrat kepada Sang Tersalib yang miskin. (14) Ia telah menanggung penderitaan salib bagi kita sekalian guna merenggut kita dari genggaman penguasa kegelapan yang tetap membelenggu kita akibat pelanggaran moyang kita yang pertama, dan guna mendamaikan kita dengan Allah Bapa.  2Kor 11:2Mat 12:50Ibr 12:2

Kol 1:13

2Kor 5:18

(15) O kemiskinan yang bahagia,
yang memberikan kekayaan kekal kepada
mereka yang mencintai dan memeluknya.

(16) O kemiskinan yang suci,
kepada mereka yang memiliki dan menginginkannya,
dijanjikan oleh Allah, Kerajaan Surga
dan pasti diberikan kemuliaan kekal dan hidup bahagia.

 Mat 5:3

(17) O kemiskinan yang berbakti,
yang mau diutamakan dan dipeluk
oleh Tuhan Yesus Kristus,
yang dahulu dan sekarang memerintah langit dan bumi.
yang pernah berkata, maka terjadilah semua.

 Mzm 32:9

 Mzm 148:5

(18) Sebab Ia berkata: Serigala mempunyai liang
dan burung mempunyai sarang,
tetapi Anak manusia, ialah Kristus,
tidak mempunyai tempat
untuk meletakkan kepala-Nya,
tetapi dengan menundukkan kepala-Nya,
Ia menyerahkan Roh.

 Mat 8:20

 Yoh 19: 30

(19) Tuhan yang sebesar dan semulia itu berkenan datang ke dalam kandung perawan yang papa dan miskin mau tampak di dunia, (20) supaya manusia yang sangat miskin dan papa, amat kekurangan akan makanan surgawi, oleh Dia dijadikan kaya dengan memperoleh kerajaan surgawi. (21) Maka hendaklah anda beria-ria dengan sangatnya dan bergembira, penuh kegembiraan dan sukacita rohani. (22) Oleh karena anda telah lebih senang dengan penghinaan dunia daripada dengan kehormatan, lebih senang dengan kemiskinan daripada dengan kekayaan fana dan lebih suka menyembunyikan harta benda di surga daripada di bumi, (23) tempat tidak dimakan karat dan tidak dirusak ngengat dan tidak dibongkar dan dicuri oleh pencuri, maka upah anda besar di surga. (24) Anda telah beroleh menjadi layak disebut saudari, pengantin dan ibu Anak dan Bapa, yang Maha Tinggi dan Perawan Termulia.  2Kor 8:9Hab 3:18Mat 6:20

Mat 5:12

2Kor 11:2

Mat 12:50

(25) Sebab saya sungguh yakin bahwa anda sudah tahu bahwa kerajaan surga oleh Tuhan hanya dijanjikan dan diberikan kepada orang miskin. Memang apabila barang yang fana dicintai, orang kehilangan buah hasil cinta kasih. (26) Saya pun yakin bahwa orang tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada manusia, sebab atau yang seorang dikasihi dan yang lain dibenci, atau pun orang mengabdi kepada yang seorang dan tidak mangindahkan yang lain. (27) Dan saya juga yakin bahwa prang yang berpakaian pasti tidak dapat bergulat dengan yang tidak berpakaian, sebab segera akan direbahkan ke tanah orang yang padanya ada sesuatu yang dapat dipegang, (28) dan bahwa orang tidak dapat tetap jaya di dunia dan di sana meraja bersama Kristus. Sebab seekor unta, lebih mudah masuk melalui lobang jarum dan pada orang kaya naik ke kerajaan surgawi.  Mat 5:3Mat 6:24

Mat 19:24

(29) Karena itu anda telah membuang pakaian, yaitu kekayaan yang fana, jangan anda sama sekali dikalahkan oleh yang bergulat dengan anda, dan supaya anda dapat masuk kerajaan surgawi melalui jalan sempit dan pintu sesak. Mat 7:12-14

(30) Memang pertukaran yang besar dan terpuji yakni:
meninggalkan barang yang fana ganti barang kekal,
mendapat yang surgawi ganti yang duniawi,
mendapat seratus kali lipat ganti satu
dan memperoleh milik berupa hidup kekal dan bahagia.

Mat 19:29
(31) Oleh karena itu, saya menganggap baik menghadap  anda yang mulia dan suci untuk sedapat mungkin demi kasih sayang Kristus memohon, sudilah kiranya anda berteguh dalam pengabdian suci kepada-Nya (32) sambil anda maju dari yang baik kepada yang lebih baik dan dari keutamaan yang sudah-sudah kepada keutamaan yang lain. Kalau demikian maka Dia yang kepada-Nya anda ingin mengabdi dengan sebulat hati, berkenan memberi anda pahala yang diinginkan.  Flp 1:8

Mzm 83:8

(33) Saya pun sedapat mungkin memohon kepada anda demi Tuhan, supaya anda sudi mendoakan hamba-sahaya anda yang tidak berguna serta saudari-saudari lain yang sayang kepada anda dan yang bersama saya tinggal di biara. (34)Tertolong oleh dos anda, kami kiranya boleh mendapat belas kasihan Yesus Kristus, sehingga kami bersama dengan anda dianggap layak menikmati pemandangan ilahi.  Luk 17:10Rom 15:301Tes 5:25
(35) Selantat dalam Tuhan. Doakanlah saya.

Pages: 1 2 3 4 5