Petuah-petuah

Pasal I Tubuh Tuhan

(1)Tuhan Yesus berfirman kepada murid-murid-Nya: Aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan; tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. (2)Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. (3)Kata Filipus kepadanya: Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.…

Pasal II Dosa menuruti kehendak diri sendiri

(1)Tuhan berfirman kepada Adam: Semua pohon boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya. (2)Ia boleh makan dari semua pohon di firdaus karena selama dia tidak bertindak melawan ketaatan, dia memang tidak berdosa. (3)Orang yang makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik, ialah ia yang menganggap…

Pasal III Ketaatan sempurna

(1)Tuhan berfirman dalam Injil: Siapa yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-Ku, (2)dan lagi: Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya[1]. (3)Orang meninggalkan segala miliknya dan kehilangan nyawa bila ia menyerahkan dirinya sepenuhpenuhnya untuk taat di dalam tangan atasannya. (4)Apa pun yang dibuat dan dikatakannya, merupakan ketaatan yang sejati,…

Pasal IV Jangan seorang pun menganggap jabatan pimpinan sebagai milik

(1)Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, firman Tuhan. (2)Mereka yang ditetapkan sebagai atasan bagi yang lain, tidak boleh lebih berbangga atas tugas pimpinan itu daripada kalau mereka diberi tugas membasuh kaki saudara-saudara. (3)Semakin mereka lebih gelisah karena kehilangan tugas pimpinan daripada karena kehilangan tugas mencuci kaki, semakin mereka menggumpulkan bagi dirinya kekayaan[1] yang…

Pasal V Jangan seorang pun menyombongkan diri, tetapi sebaiknya, berbangga dalam salib Tuhan

(1)Ingatlah, hai manusia, betapa unggulnya kedudukan yang diberikan Tuhan Allah kepadamu: Ia telah menciptakan dan membentuk engkau sesuai dengan gambar Putra-Nya yang terkasih menurut badan, dan sesuai dengan keserupaan-Nya menurut roh. (2)Akan tetapi semua makhluk di bawah kolong langit, sesuai dengan kodratnya, mengabdi, mengakui dan menaati Penciptanya lebih baik daripada engkau. (3)Bahkan setan-setan pun tidak…